De recent uitgebrachte M&A barometer van EY dit kwartaal laat zien dat bedrijven verwachten dat het aantal M&A deals zal blijven toenemen. Men verwacht wel een daling van het aantal eigen acquisities. Tegelijkertijd zullen bedrijven zich bezighouden met deintegratie van de eerdere acquisities en een heroverweging van het eigen Businessportfolio. De verwachting is dat er daardoor de komende 12 tot 24 maanden voorPrivate Equity partijen interresante assets te koop aangeboden worden.

Bron:EY