Privacy Statement

ITDD verwerkt persoonsgegevens een volgens het privacyrecht. Dat doen wij als hieronder volgt. De handelswijze van ITDD  is in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

  • Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
  • Marketingactiviteiten;
  • Beveiligingsniveau;
  • Rechten van betrokkenen;
  • Contactgegevens;
  • Aanpassen privacy statement.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door ITDD verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met ITDD BV. Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk op het leveren van ICT dienstverlening en consultancy. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van ITDD te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze Privacy Statement genoemde doelen: NAW gegevens, telefoonnummer, emailadres en IP-adres. De bewaartermijn voor deze gegevens is zolang als er sprake is van een overeenkomst, informatie aanvraag, sollicitatieprocedure etc.

2. Marketingactiviteiten

ITDD zal, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens van haar website bezoekers bijhouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten van ITDD.

Tenslotte gebruikt ITDD persoonsgegevens in het kader van de werving en selectie van toekomstige medewerkers.

3. Beveiligingsniveau

ITDD zal, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens van haar website bezoekers bijhouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten van ITDD.

Tenslotte gebruikt ITDD persoonsgegevens in het kader van de werving en selectie van toekomstige medewerkers.

4. Rechten van betrokkenen

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

5. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

ITDD B.V.
dhr. B. Odijk
Koos Postemalaan 6
1217ZC Hilversum

————————

6. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.ITDD.nl) worden gepubliceerd.