Over onze IT Due Diligence

WIJ DRAGEN BIJ AAN HET SUCCES VAN UW OVERNAME

Bij de overname van of investering in een ICT-gedreven organisatie is het van het grootste belang dat de kwaliteit van het product en/of dienst vooraf grondig wordt onderzocht.

De I(C)T is immers het bestaansrecht, toegevoegde waarde en het kapitaal van de onderneming. Het succes van de onderneming tot op dat moment kan in termen van groei, verkoopcijfers en aantal klanten nog zo goed zijn, als het product vanuit een I(C)T-technisch perspectief niet goed in elkaar steekt dan loopt u, als koper of investeerder, een enorm risico. Het product of dienst is bijvoorbeeld niet geschikt voor snelle opschaling, de aansluiting met de eigen systemen is niet goed mogelijk, de broncode bevat gepatenteerde elementen en/of is ontwikkeld in een ongeschikte of achterhaalde programmeertaal.

Daarnaast is het van belang dat het interne softwareontwikkelingsproces op de juiste manier is georganiseerd. Werkt de onderneming bijvoorbeeld inderdaad Agile zoals wordt beweerd?

Door gebruik te maken van onze kwalitatief hoge ITDD-onderzoeken voorkomt u problemen achteraf.

ITDD Vitality assessment

Met het ITDD vitality assessment heeft u binnen twee weken een goed beeld van de kwaliteit van de ICT van een onderneming. Wij leveren een rapportage met een overzicht van de belangrijkste risico’s en aanbevelingen om deze risico’s te verkleinen.

Onze bevindingen zijn gebaseerd op een aan de onderneming en branche aangepaste vragenlijst, het bestuderen en analyseren van processen en procedures en het afnemen van interviews met de directie van de onderneming. Hierdoor ontstaat een duidelijk risicoprofiel, ook in het licht van de ondernemingsactiviteiten nu en in de toekomst.

ITDD Deep delve assessment

Naast een eerste oordeel over de ICT-organsiatie van een onderneming heeft u in vele gevallen behoefte aan een verdieping van de vastgestelde risico’s. Daarom raden wij aan ook te kiezen voor onderzoek naar de gebruikte code (code review), live testen van de werking van de software, bekijken van de ict-infrastructuur en bijvoorbeeld het fysiek en virtueel testen van de capaciteit en schaalmogelijkheden van de ICT. Ook zijn gesprekken met medewerkers op meedere niveaus van onschatbare waarde voor een dieper begrip van onderliggende risico’s. Dit, en meer, bieden wij met onze ITDD Deep delve assessment.

ITDD Custom assessment

Wanneer u graag een onderzoek laat uitvoeren met specifieke eisen of omstandigheden dan kunnen wij u uiteraard helpen met een op maat ontworpen traject. Samen met u bekijken we de vraag, kiezen we een onderzoeksaanpak en stellen we een team samen. Dat bieden wij met onze ITDD Custom assessment.

Methode

Wij onderzoeken de ICT-organisatie volgens een vaste methodiek. Belangrijke criteria voor een kwalitatief hoogwaardige ICT-organisatie zijn samengebracht in een tiental categorieën. Voorbeelden van deze categorieën zijn Code-kwaliteit, Architectuur, Legal, Productie en Support. De gehanteerde criteria passen wij voortdurend aan aan de huidige inzichten.

Onze missie & Visie

Wij willen bijdragen aan de kwaliteit en duurzame groei van ondernemingen. Dat begint bij transparantie bij investerings- en overname beslissingen die de toekomstige groei van ondernemingen mede bepaalt. In een digitale wereld zorgt helderheid en inzicht in de IT voor onderling vertrouwen en solide duurzame relaties tussen betrokken partijen. Direct vanaf het begin. Wij maken daarom graag vanuit onze expertise de kansen en bedreigingen voor deze beslissingen zichtbaar. Zo wordt een groeispurt geen valse start.